Delights do smaku.

 

W zabytkowej piwnicy mamy oko?o 300 etykiet krajowych i mi?dzynarodowych. Widocznie zastrzegamy du?o miejsca do najlepszych produkcji naszej ziemi: i Garda Trentino.

Nasi pracownicy maj? szczególne do?wiadczenie w prezentacji win, win musuj?cych, brandy, ocet i rodzimych szczególnie Oliwy doskona?o?? Garda i W?och.

 

Locanda Restel de Fer - via Restel de Fer, 10 - 38066 Riva del Garda - (+39) 0464553481 - info@resteldefer.com